160x600-darkove-balicky.jpg

Postaráme se o přívod i odpad

300x250-toaletak-5000.jpg

V žádné obytné nemovitosti dnes již nechybí rozvody vody a odpadů. Tyto rozvody nám velmi usnadňují život, který se tak stal oproti minulým stoletím mnohem civilizovanějším. Na druhé straně ale rozvody podléhají, podobně jako i jiná mechanická zařízení nebo vedení, různým poruchám, opotřebení apod. A proto je zde naše společnost, aby se Vám postarala nejenom o přívod vody do nemovitosti, ale také o odpady a kanalizaci.

Potrubí bez poruch

Každé potrubí, ať už je to kanalizace, nebo vodovod, potřebuje minimálně po několika letech svého fungování určitou revizi, kontrolu apod. Tyto činnosti jsou vykonávány v zájmu bezporuchového provozu. Vzhledem k tomu, že naše společnost nabízí skutečně velmi mnoho služeb, provedeme pro Vás, kromě již zmíněného přívodu vody a údržby odpadů, také i revizi, kontroly, tlakové zkoušky apod.